Mikä on SRBY?

Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunta (SRBY) on kristillisten seurakuntien verkosto, joka tunnustaa Raamatun uskon ja elämän ylimpänä auktoriteettina sekä levittää sen sisältämää ydinsanomaa kolmiyhteisestä Jumalasta, joka oman kunniansa ylistykseksi pelastaa syntisiä ja ansiottomia ihmisiä yksin armosta, yksin uskon kautta ja yksin Jeesuksen Kristuksen sovitustyön tähden. Tahdomme rakentua elävinä kivinä Hänen temppelissään, soveltaa elämäämme Pyhän Hengen kautta koko Hänen neuvonsa ja nauttia Hänestä suurimpana aarteenamme.

Yhteyteemme kuuluu tällä hetkellä  kolme seurakuntaa Espoon, Tampereen ja Jyväskylän alueilta: Espoon Kotikirkko, Armon Baptistiseurakunta ja Jyväskylän Reformoitu Baptistiseurakunta.

Missio

Missiomme ydin on, Jeesuksen lähetyskäskyä noudattaen, tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan, aloittaen Suomesta ja mennen aina maan ääriin saakka. Uskomme, että Jumala on tarkoittanut tämän tehtävän toteutuvan juuri paikallisseurakuntien kontekstissa. Tarkoituksemme ei ole toimia paikallisseurakuntien yläpuolella seisovana hallinto- tai tuomioistuimena, vaan mahdollistaa seurakuntien välistä tilivelvollisuutta, tuoda toinen toisillemme rohkaisua, kehotusta ja viisautta sekä jakaa yhteisiä resursseja toistemme parhaaksi ja evankeliumin tehokkaammaksi levittämiseksi. 

Pyrimmekin vahvistamaan jo olemassa olevia seurakuntia sekä istuttamaan uusia raamatullisia seurakuntia ympäri Suomea. Tahdomme toimia myös laajemmassa mittakaavassa yhteiskuntamme suolana ja valona siunaten koko Suomen kansaa. Haluammekin rohkaista ja vaikuttaa terveiden seurakuntien lisääntymiseen myös tunnustuskuntamme ulkopuolella. Liittoumamme yksi merkittävä konkreettinen hyöty on, että uskonnollisena yhdyskuntana se takaa paremman lain suojan myös monille pienille samanmielisille paikallisseurakunnille vahvistaen näin uskonnonvapauden toteutumista. 

Perimmäinen päämäärä kaikessa toiminnassamme on kirkastaa Jumalan kunniaa ja löytää syvin ilomme Hänestä. Seurakunnan missio onkin alisteinen Jumalan suvereenille tahdolle laittaa ristin hullutuksen kautta oma kunniansa mahdollisimman näkyvästi esille. Niin kuin Isä rakkaudessaan lähetti ainoan Poikansa maailmaan, niin myös Poika lähettää seurakuntansa maailmaan Pyhällä Hengellä varustettuna tuomaan esille, kuinka ylistettävä Jumalan kunnia on. 

Ominaispiirteet

Näemme itsemme osana sekä apostolisen, katolisen (eli yleisen) että ortodoksisen (eli oikeaoppisen) uskon jatkumoa. Tämä usko on se Raamatussa ilmoitettu Jumalan totuus ja Kristuksen opin kokonaisuus, jonka hän välitti ensin Henkensä kautta apostoleilleen, mutta joka yleisesti hyväksyttiin kaikissa alkuseurakunnissa. Tämän kertakaikkisesti annetun uskon puolesta jo Juudas ensimmäisellä vuosisadalla kehotti kilvoittelemaan. Uskomme, että reformoidun kristillisyyden rikkaissa tunnustuksissa tämä usko on kiteytetty kaikkein uskollisimmin.

Seurakuntiemme tunnuspiirteitä ovat Raamattua selittävä saarna, paikallisseurakunnan tärkeyden ja Jumalan mission korostaminen, kaste uskontunnustuksen perusteella sekä säännöllinen ehtoollisen nauttiminen. Tunnustamme ja opetamme armon oppeja ja Pyhän Hengen ilmoituksellisen työn täyttymystä Kristuksen persoonassa ja Jumalan sanassa. Opetamme, että Jumala on luonut ihmisen mieheksi ja naiseksi ja että on miehen vastuu palvella perhettä ja seurakuntaa hengellisenä johtajana armollisesti, nöyrästi ja uhrautuen rakkaudessa. Jaamme myös innon väärentämätöntä, ihmisiä kohtaavaa evankeliumin julistusta ja uusien raamattu-uskollisten seurakuntien istutusta kohtaan.