Missio

Missiomme ydin on, Jeesuksen lähetyskäskyä noudattaen, tehdä kaikista kansoista hänen opetuslapsiaan, aloittaen Suomesta ja mennen aina maan ääriin saakka. Uskomme, että Jumala on tarkoittanut tämän tehtävän toteutuvan juuri paikallisseurakuntien kontekstissa. Tarkoituksemme ei ole toimia paikallisseurakuntien yläpuolella seisovana hallinto- tai tuomioistuimena, vaan mahdollistaa seurakuntien välistä tilivelvollisuutta, tuoda toinen toisillemme rohkaisua, kehotusta ja viisautta sekä jakaa yhteisiä resursseja toistemme parhaaksi ja evankeliumin tehokkaammaksi levittämiseksi. 

Pyrimmekin vahvistamaan jo olemassa olevia seurakuntia sekä istuttamaan uusia raamatullisia seurakuntia ympäri Suomea. Tahdomme toimia myös laajemmassa mittakaavassa yhteiskuntamme suolana ja valona siunaten koko Suomen kansaa. Haluammekin rohkaista ja vaikuttaa terveiden seurakuntien lisääntymiseen myös tunnustuskuntamme ulkopuolella. Liittoumamme yksi merkittävä konkreettinen hyöty on, että uskonnollisena yhdyskuntana se takaa paremman lain suojan myös monille pienille samanmielisille paikallisseurakunnille vahvistaen näin uskonnonvapauden toteutumista. 

Perimmäinen päämäärä kaikessa toiminnassamme on kirkastaa Jumalan kunniaa ja löytää syvin ilomme Hänestä. Seurakunnan missio onkin alisteinen Jumalan suvereenille tahdolle laittaa ristin hullutuksen kautta oma kunniansa mahdollisimman näkyvästi esille. Niin kuin Isä rakkaudessaan lähetti ainoan Poikansa maailmaan, niin myös Poika lähettää seurakuntansa maailmaan Pyhällä Hengellä varustettuna tuomaan esille, kuinka ylistettävä Jumalan kunnia on.