TIEDOTE: Selvennys koskien SRBY:n seurakuntien suhdetta Joonas Laajaseen

TIEDOTE: Selvennys koskien SRBY:n seurakuntien suhdetta Joonas Laajaseen

Olemme vastaanottaneet useita kysymyksiä hämmentyneiltä ihmisiltä liittyen Joonas Laajasen aloittaman seurakuntaistutuksen suhteesta SRBY:n paikallisseurakuntiin. Tällä lausunnolla haluamme tuoda omalta osaltamme selkeyttä näihin kysymyksiin.

Joonas Laajanen on aikaisemmin ollut mukana kahdessa SRBY:n paikallisseurakunnassa: Jyväskylän REBAssa paimenharjoittelijana (2018–2019) sekä Espoon Kotikirkossa paimenharjoittelijana (2021).

Laajasen asettautuminen Lahden seurakuntaistutuksen (Lahden reformoitu seurakunta) pastoriksi tapahtui ilman aikaisempien paikallisseurakuntien pastorien suositusta ja siunausta. Espoon Kotikirkon pastorit ja diakonit yhdessä Jyväskylän REBAn pastorien kanssa julkaisivat asiasta kyseisten seurakuntien sisäisen tiedotteen tammikuussa 2022.

Lahden seurakuntaistutuksessa järjestettiin Laajasen ordinaatiotilaisuus kesäkuussa 2022. Ordinaation suoritti Laajasen isoisä (Lauri Vuohelainen) ja irlantilainen presbyteeripastori (Scott Woodburn). Scott oli tavannut Laajasen pariskunnan aikaisemmin kerran kasvotusten (helmikuu 2022) ja jutellut heidän kanssaan videopuhelimitse noin kymmenen kertaa seuraavan neljän kuukauden aikana. Molemmat pastorit toimivat yksityishenkilöinä eivätkä edustaneet laajempaa paikallisseurakunnan tai kirkkokunnan tukea. Ordinaatiotilaisuuden tapahtuessa Lahden reformoidun seurakunnan varsinainen jäsenistö koostui Joonas Laajasesta ja hänen vaimostaan. Tilaisuudessa oli mukana myös muita ihmisiä toisista seurakunnista.

SRBY:n hallituksen näkemys on, että Laajasen ordinaatio on raamatullisten kriteerien valossa kyseenalainen. Emme voi suositella Laajasta seurakunnan johtajan tehtävään. Teologiset eroavaisuudet baptistien ja presbyteerien välillä eivät ole vaikuttaneet suhtautumiseemme. Olemme tuoneet tämän tiedotteen sisältämät asiat esille Laajaselle henkilökohtaisesti.

Tällä tiedotteella pyrimme osaltamme rakentamaan Kristuksen ruumista kohti tervettä kasvua Suomessa.

8.12.2023. Suomen reformoitujen baptistiseurakuntien yhdyskunnan (SRBY) hallitus:

Miska Wilhelmsson, hallituksen puheenjohtaja
Armon Baptistiseurakunnan pastori

Eelis Halmemies, hallituksen jäsen
Jyväskylän Reformoidun baptistiseurakunnan pastori

Tommi Matikka, hallituksen jäsen
Espoon Kotikirkon pastori

Mikko Sivonen, hallituksen jäsen
Jyväskylän Reformoidun baptistiseurakunnan pastori

Tuomas Toppila, hallituksen jäsen
Espoon Kotikirkon pastori

PDF versio tiedotteesta:

«
»